Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Jyoti gosavi

Others


3  

Jyoti gosavi

Others


प्रेमाची परिभाषा

प्रेमाची परिभाषा

1 min 303 1 min 303

कुठूनसे एक फुलपाखरू येते

अलवार कळीला चुंबुन जाते

लाजून लाजून कळी उमलते

कळीचे मग फुलच होते


चिंता त्यांना नसे उद्याची

कळते भाषा फक्त प्रेमाची

कळली रीत जगण्याची

परिभाषा ती सुखाची


फुलातील सेविता मकरंद

दोघांनाही मिळे आनंद

दोन दिसाचे जीवन परी ते

दोघेही जगती स्वच्छंद


Rate this content
Log in