Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Babu Disouza

Others


3  

Babu Disouza

Others


निसर्ग चित्र

निसर्ग चित्र

1 min 161 1 min 161

रिमझिम सरी बरसती

ऊन सावलीचा चाले खेळ

इंद्रधनू कमानी खालती

हिरवाईचा सुखद मेळ


कृष्णमेघ दाटले आभाळी

वळणवाट गडद ओली

दूर डोंगरी छायेचा खेळ

निसर्ग लीला पाऊसकाळी


Rate this content
Log in