Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Janhavi kumbharkar

Others

3  

Janhavi kumbharkar

Others

नाते तुझे माझे

नाते तुझे माझे

1 min
68


माझ्या मागून आलास, 

बाळकृष्ण माझा, 

कुरळे कुरळे केस, 

सावळा रंग तुझा


माझ्याशिवाय तुझे कधी, 

हलले नाही पान, 

मला आता सोडून तू, 

का गेलास इतका लांब


कितीही ठरवले आता तरी, 

तुला भेटायला येऊ शकत नाही, 

साता समुद्रापार तू, 

पूर्वीसारखी भेट नाही


रोजची तुझी सवय मला, 

तुझ्याबरोबर भांडायची, 

माझी लेक तुझ्याशिवाय, 

कधीच नाही जेवायची


आता सारखी आठवण येते, 

सण वार आले की, 

राखी कशी बांधू तुला, 

वाट पाहते तुझी ताई लाडकी


Rate this content
Log in