Varsha Shidore

Others


4  

Varsha Shidore

Others


मोगरा खळी...

मोगरा खळी...

1 min 286 1 min 286

खिडकीत माझ्या पहाटे

दरवळतो मोगऱ्याचा सुगंध

स्मितहास्यात शहारते मन 

नाही त्यास गर्वाचा दुर्गंध... 


पाहून फुलांनी सजलेले रोपटे 

अत्यानंदाची खळी गालावर

पांढऱ्या शुभ्र अशा रंगातली 

सुंदरतेची मोहिनी मनावर... 


कधी देवाच्या चरणावर गंध 

कधी गजरा आठवणींचा बंध 

काळजातला मधुर सुवास

अत्तराच्या त्यागात संबंध... 


आकर्षक गुलदस्त्यात मान 

सजावटीचा एक अलंकार 

सुशोभित करे घर-आंगण 

मोगरा मज आवडे फार... 


Rate this content
Log in