Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Ramanujkumar Chaudhari

Others

3.5  

Ramanujkumar Chaudhari

Others

कविता

कविता

1 min
54


तिजसाठी शब्द रुंजती

मनास पाझर फोडुनी

तिज साकार रूप देण्या

ओले चिंब शब्द ओघळत

    अलगद रुसून बसणं

   एखाद्या तोकड्या शब्दाने

   शब्द जोडीला रुसण्यावर

    भरभरून येते तिज रूपावर

एकदा का बोलली यामकाने

जिव्हा पल्लावासम लुसलुसते

कर्णी रसिक्तेची झालर

मनावर रेलूनिया जाते

     अंती नाव सांगण्यावर मौन

     पोखरून जावे अंतःकरणास्तव

     लव्हाळा परि लचकत विचकत

     कविता नामक ध्वनी येई कर्णावर

कविता अगं ये पुन्हा भेटशील

मृदू शब्द तुझे हृदयी लगटले

तुझ्या पाऊलखुणा वरून

पसाभर सुमने वेचिले


Rate this content
Log in