Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rama Khatavkar

Abstract Others

3  

Rama Khatavkar

Abstract Others

खिडकीतून

खिडकीतून

1 min
11.3K


तो बोलत नाही

विचारलं, तरी काही सांगत नाही

या दुनियेतला आहे, 

असं वाटंतच नाही

त्याच्या वागण्यावरून तर

काही समजतच नाही

मनाची दारं, 

आतून घट्ट लावून घेतलेली

मग मी खिडकीतून आत उतरायचं ठरवलं

एकामागून एक

त्याच्या कविता वाचत गेले

तेव्हा मग कवी

तळहातावरच्या स्फटिकासारखा

सगळ्या बाजूंनी लख्ख समजायला लागला

अगदी आतल्या गाभ्यासकट…


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract