Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mahananda Bagewadi

Others

3  

Mahananda Bagewadi

Others

काव्यांजली

काव्यांजली

1 min
18


उचलली लेखणी 

मांडण्यास भाव,

अंतःकरण उलगडले 

आज शब्दांत,


शब्द वेचले 

रेखावयास तुला,

नकळत झाली 

ही कविता तयार, 


धावपळीचे हे सध्या 

जनजीवन, 

वेळ नाही वाचायला 

एकमेकांचे मन,


म्हणूनी निवडली ही शाई 

अन् हा पेन,

जे ओळखतील 

हे अंतःकरण,


फक्त तेच इमानदार

प्रती या भावना..

म्हणूनी देवाने केली

काव्यांजली तयार,


जी ठरे प्रत्येक 

मनाचा आधार,

जिथे रेखता येते

आपले भाव आणि विचार..

जिथे रेखता येते

आपले भाव आणि विचार..


Rate this content
Log in