Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


काल्पनिक सुख बघून

काल्पनिक सुख बघून

1 min 11.8K 1 min 11.8K

मन खूप तळमळत

काल्पनिक सुख बघून

अचानक रात्री जाग येऊन

पुन्हा तेच स्वप्नं डोळ्यासमोर येत


Rate this content
Log in