Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Mahesh Raikhelkar

Others


3  

Mahesh Raikhelkar

Others


"काही हायकू"

"काही हायकू"

1 min 423 1 min 423

तू माझे

काळीज चोरलेस

वर काय हसतेस


बरं बाबा

नाही कोणाला सांगत

तू आहे माझ्या संगत


एकमेकांना जीवनभर

साथ देवू

सात जन्माचा आता नको विचार


तुझ्याशिवाय नाही

मला करमत

घेवून येवू का वरात


ऐक असा हट्ट

नाही बरा

मी निगरगट्ट


एवढी नकोस

हळवी होवू

प्रेमाची कास


दृष्ट लागली

आपल्या प्रेमाला

जगाची मेलीप्रेम करतेस

म्हणे तू माझ्यावर

खाली का तुझी नजरऐक शपथ

देतो तुला

देईन साथ


प्रेम आपलं

तुझ्यामुळेच संपलं

जगाने मला बोल लावलंRate this content
Log in