Varsha Shidore

Others


2  

Varsha Shidore

Others


जीव सृष्टी...

जीव सृष्टी...

1 min 3.0K 1 min 3.0K

जीव सृष्टी असे सजीव, निर्जीव 

घाव मृदू वेदनांवर नकोच अंताचा

रम्य पहाटेचा करण्या एक दिवस 

शेवट कायमचा मानव विश्वाचा


Rate this content
Log in