Pallavi Udhoji

Others


2  

Pallavi Udhoji

Others


जगातली स्थिती तू

जगातली स्थिती तू

1 min 2.8K 1 min 2.8K

जगातली स्थिती तू पाहू शकते

मग माझं दुःख तुला का नाही दिसत

कदाचित तुझ्या परिस्थितीत

मात्र मी बसत नसेल


Rate this content
Log in