Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Hiralal Tamboli

Others

3  

Hiralal Tamboli

Others

जगाला आज सुट्टी आहे

जगाला आज सुट्टी आहे

1 min
194


आज जगाला सुट्टी आहे,

आई मात्र राबते आहे....

चुलीवर स्वयंपाक सुरु आहे,

चटके सोसून घास भरवता,

जेवणाचा पर्याय चालू आहे,

साऱ्यांचा भुकेची चिंता आहे

आई मात्र राबते आहे....१.


कुटुंब टी.व्ही.त दंग आहे,

कुणी मोबाईलमध्ये व्यस्त आहे,

न थकता कष्ट करते,

साऱ्यांची आईला चिंता आहे

आई मात्र राबते आहे..२.


हाताचा पाळणा,नेत्रांचा दिवा करुन

रात्रभर जागते, मातृत्व सांभाळते आहे,

साऱ्यांची तिला चिंता आहे

आई मात्र राबते आहे...३.


त्रास,वेदना ती सोसते

सदैव दुःख वाट्याला

तरीही दुःखाशी लढते आहे

साऱ्यांना सुख वाटते आहे

आई मात्र राबते आहे...४. 


Rate this content
Log in