Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Maharudra Popade

Abstract

3  

Maharudra Popade

Abstract

इति जावईपुराण

इति जावईपुराण

1 min
71


जावई मोठा भोळा                  

खातो लोण्याचा गोळा !                         

सासरे मोठे दक्ष                      

जसे सावजावर लक्ष !                      


सासूबाई मोठी छान                    

असे भजनात रममाण !                     

मेहुणा मोठा चलाख                        

नेहमी हसे गालात !!                      


मेहुणी मोठी चन्द्री                      

कामामध्ये तिची तंद्री !!                   

लहान मेहुणी दिसते छान            

नित्यनेम अभ्यासाचे ध्यान !!                 

बायको मोठी वेडी-खुळी।                

जशी सत्यवानाची सावित्री !!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Maharudra Popade

Similar marathi poem from Abstract