अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others


3  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others


इच्छा

इच्छा

1 min 11.7K 1 min 11.7K

रणरणत्या ऊन्हात

धो धो पावसात

रंगाची ऊधळण

ऊडता तुझ्यामुळे


बघता तुला

इच्छा होते

ऊडावे मनमुराद

हवे तीथे


घालावे रंगीबेरंगी

कपडे तुझ्यासारखे

अनेक रंगसंगतीत

फुलवण्या जीवन कुणाचे


Rate this content
Log in