Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Bhavana Gandhile

Others

3  

Bhavana Gandhile

Others

गणराज आले

गणराज आले

1 min
209


श्रावणाच्या सरी 

लागल्या ओसरू..!!

 गणराज आले 

झाला हर्ष सुरू..!! 

आगमनी तुझ्या

 सजला शृंगार..!!

 विद्येचा देवता

 महिमा अपार..!! 

रूप तुझे गोड 

चढे भक्ती रंग..!!

 नको मज काही 

हवा तुझा संग..!! 

येणे तुझे मज 

वाटे सुखदायी..!!

 मस्तक झुकते

 सदा तुझ्या पायी..!! 

दुःखाच्या क्षणात 

धावून येतोस..!! 

साऱ्याच भक्तांना 

आनंद देतोस..!!


Rate this content
Log in