Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prachee Patil

Romance

3  

Prachee Patil

Romance

घन बरसले सुखाचे

घन बरसले सुखाचे

1 min
58


धरणी थकली तापून उन्हात, 

चातकाप्रमाणे वाट पाही आज, 

कधी येतील मेघ दाटून नभात, 

धरणी माता ओढेल साज. 


पुन्हा आले ढग दाटून, 

पुन्हा गरजेल अंबरातून, 

पुन्हा बरसतील जलधारा, 

पुन्हा घोंगवेल गार वारा. 


शेतकऱ्याची कामे, 

सुरु झाली आता, 

सुखाने बरसेल, 

घनराज आता. 


तृप्त झाली धरा, 

अंकुर फुटले तिला, 

थंडगार वाहे वारा, 

आता बरसतील जलधारा. 


Rate this content
Log in