Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Romance

3.0  

Vasudha Naik

Romance

चंद्रकोर

चंद्रकोर

1 min
11.4K


राया मला आण ना रे

भरजरी लाल पैठणी नवी

त्यावर ब्राॅकेडची चोळी 

मँचिंग पण मला हवी....


लाल पैठणीवर लाल झुमके

हातातले कंगन हवे लाल सोनेरी

मेंदी लालचुटूक रंगेन छान

नव्या नव्या लाजर्‍या वधूपरी....


कंबरेसाठी नवा कंबरपट्टा हवा

छानसा झुपकेदार गोंडेदार नवा

दंडावर वाकी हवी मला मोत्यांची

त्यावर मोरही छान मला हवा.....


गळा शोभेल माझ्या मोतीहार

पैठणीवर असेल वेलबुट्टी छानदार

मंगळसूत्र मिरवेन मी झोकात

ललना तुझी रे मी लय घाटदार.....


चंद्रकोर सजवेन उंच भाळी

शोभेन हं ती चंद्रमा परी

तू पाहतच राहशील मजला

नयनी साठवून घेशील मला कितीतरी....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance