Meena Mahindrakar

Others


3  

Meena Mahindrakar

Others


चारोळी

चारोळी

1 min 12.4K 1 min 12.4K

मनात काहूर माझ्या

नयनात अश्रू दाट

वाट किती पाहू सख्या

धर घराची वाट     


Rate this content
Log in