Rohini Paradkar

Others


2  

Rohini Paradkar

Others


चारोळी

चारोळी

1 min 2.8K 1 min 2.8K

आई ईश्वराचे रुप दुसरे

तिच्या ठायी संस्काराचे ठसे

देई पंखांना बळ घेण्या भरारी

माझा तिच्या मनी विश्वास वसे


Rate this content
Log in