Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Rohini Paradkar

Others

3  

Rohini Paradkar

Others

चारोळी

चारोळी

1 min
11.6K


अतिशयोक्ती अलंकार 


(१)

 

सासरचे चार माणसांचे घर 

झोपली शंभर माणसे खूप 

सकाळी केली एक चपाती 

त्यावर लावले मणभर तूप


(२)


घरातल्या अंगणात झाडाला 

लागली गुलाबे हजार

त्यात फुलली बटमोगरा

विमान येऊन फुले घेऊन पसार 


(३)


नाचून नाचून अंगण 

झाले वाकडे तिकडे 

ठोकून ठोकून दिला 

दिला आकार सगळीकडे


Rate this content
Log in