Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Maharudra Popade

Others

3.3  

Maharudra Popade

Others

भैरवि

भैरवि

1 min
45


माझे शब्द, मलाच डसले                       

सगळ्यात होतो मी,                  

आपल्यात राहिलो नाही !               

माझे जीवन, मलाच हसले                       

माणसात होतो मी,                   

माणसात राहिलो नाही !               

माझे जगणे, मलाच नडले                       

जगण्यात होतो मी,                   

जगण्यात राहिलो नाही !               

माझे हसणे, मलाच रुसले                         

सुखात होतो मी,                   

दुःखात राहिलो नाही !


Rate this content
Log in