Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Babu Disouza

Others


3  

Babu Disouza

Others


अलौकिक

अलौकिक

1 min 148 1 min 148

अक्कलकोटचा राणा अजन्मा अजानुबाहू जाणा

आयुष्याचा ताणा बाणा सुटणे तिढा सहज माना


अंगीकारा वटवृक्षाचा निर्विकल्प तो भक्ती बाणा

नको मोह अहंकार भक्तांतरी जपा आचरणा


वाचा मने निर्विष जवळ नित्य स्वामीस पहा ना

रूपे धारिती परीक्षा पहावया भक्त सिद्ध होण्या


गर्वहरण श्रीमंतीचे कधी भक्तीचे स्वामी वाणा

नका भिऊ अभय हस्त स्वामींचा सदैव रक्षणा


पूजा अर्चनेचा नसे कसलाही काटेकोरपणा

साधी भोळी भक्ती अंतरी तिथेच स्वामी असे ठाणा


देई प्रचिती निस्सीम भक्ताच्या अरिष्ट निवारणा

नको ढोंग पाखंडीचे हवी स्वामी शरण धारणा


Rate this content
Log in