Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Pallavi Udhoji

Others

2  

Pallavi Udhoji

Others

आर्त शब्द

आर्त शब्द

1 min
3.0K


जीवनाचा अर्थ मज कळेना

आणि शब्दाविना तो मज सापडेना

मनाशी मनाचे मी आर्त शब्द मांडले

मात्र शब्द हे शब्दांशी ना जुळले


Rate this content
Log in