Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

namadeo patil

Inspirational Others

3  

namadeo patil

Inspirational Others

आमची सावित्री देवी

आमची सावित्री देवी

1 min
244


आमच्या त्या सावित्री देवीला

कणव ती लेकींच्या शिक्षणाची

पण काही अतीशिष्ट लोकांना

भीती त्यांच्या त्या कमीपणाची


मुलींच्या शिक्षणात सावित्री देवीला 

दगड अन् शेणाचे गोळे मारायचे

कारण त्यांचे दात खायचे वेगळे

अन् वेगळे होतेच खरे दाखवायचे


हे देवभोळ्या लोकांना फसवून

सांगत आरीष्ट्य तुमच्यावर येईल

जो कुणी चालीरीती रुढी परंपरांना 

मोडून आपल्या मुलींना शिक्षण देईल


खरे उपकार केले आम्हावर त्या

थोर क्रांतीज्योती आणि ज्योतिबांने

स्वतः त्रास सहन करुनच मुलींना

खरे शिक्षण दिले त्यांनी हिंमतीने


त्या प्रतिकूल स्थितीवर मात करुन

मुलींच्या शिक्षणाचा प्रसार केला

म्हणूनच आज सर्व सौख्य लाभले

आहे पहा महिलांच्या या कर्तृत्वाला


Rate this content
Log in