Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

namadeo patil

Others

4  

namadeo patil

Others

जिजाईंची महती

जिजाईंची महती

1 min
225


जिजाई आमची आदर्श माता

होती शिव छत्रपतींची आई

वडील होते लखूजी जाधव

अन् माळसाबाई त्यांची आई


राजांच्या मदतीसाठी अंगी होते

स्त्री शक्तीचे प्रतिकात्मक गुण

खरी होती स्पूर्तीची ती मूर्ती नी

भोसले घराण्याची आदर्शच सून 


गुणवान होती त्यांना आठ मुलं 

पैकी सहा मुली आणि दोन बेटे

धाकटा मुलगा होता पराक्रमी त्या

शिवरायांचीच शत्रूला भिती वाटे


रामायण महाभारत त्यांनी सांगून 

शिवरायांना खरे बालकडूच दिले

चारीत्र्य चातुर्य नी पराक्रम असे

राजनितीचे शिक्षणच त्यांना दिले


शिवराय जेव्हा मोहिमेवर जात तेव्हा

 त्याच राजकारभार पाहत असत

आणि स्वाऱ्या लढाया यांचा सुद्धा 

त्या योग्य तपशीलही ठेवत असत


सईबाईंच्या पश्चात त्यांनीच त्या

संभाजींचे पालन पोषण खरे केले

आणि खऱ्या वात्सल्य ममतेच्या

आदर्शाचे ते धडे जागापुढे ठेवले


अशा या जिजाई माई यांनी कवेत

घेतले होतेच सर्व गुणसंपन्नतेला 

मात्र राजांच्या अभिषेका नंतर त्यांनी

बाराव्यादिवशी अखेरचा श्वास घेतला


Rate this content
Log in