Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

namadeo patil

Tragedy Others

3  

namadeo patil

Tragedy Others

हा आमचा शेतकरी राजा

हा आमचा शेतकरी राजा

1 min
197


आमचा शेतकरी राजा असूनही

त्यास दुःखी जीवन जगावे लागते

इतरजन मात्र त्यांनी दिलेले अन्न 

सुखी समाधानाने ते खात असते


मानवतावाद जपणारे हेच पुढारी  

हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहती

आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर

करायला नेहमी भूल थापाच देती


मदतीला कुणी पुढे आला तर हेच

काही राजकारणी इथे खो घालती

आणि शेतकऱ्यांना ती मिळणारी 

कमी अधीक मदत अडवून ठेवती


शेतकरी मेहनतीनेच शेती करुन 

वरुण राजाची वाट पाहात असतो

मात्र त्याला लहरी पाऊसच कधी

दगा देऊन होत्याचे नव्हते करतो


या नैसर्गिक प्रकोपाने तो पूर्णपणे 

हादरुन नी निराधार होऊन जातो

या वेळेला मायबाप सरकार फक्त 

आश्वासनांची खैरात करुन जातो


या आपत्तीत फक्त शेतकऱ्यांनीच

नुकसान सोसून आ करत बसावे

आणि इतरांच्या मदतीसाठी त्यांनी

डोळे लावूनच का हो पाहात राहावे


पाहा कोणतीही आपत्ती ती राष्ट्रीय

आपत्ती समजायला हवीच हवी

त्याकरीता लागणारे ते अनुदान

निधी वसुली सर्वांना सक्तीची हवी


शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई ही

मदत कधीही उपकाराची नसावी

यात सर्व नोकरदार नी कमाईदार 

यांचेकडून त्यांना हक्काची हवी


जर का हे असेच आपल्या देशात

नित्य नेमाने अखंड चालत राहील 

तर हा राजा नक्कीच आनंदी राहून    

सांगा तो आत्महत्या का हो करील


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy