Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

namadeo patil

Inspirational

2  

namadeo patil

Inspirational

कविताच कवी बनवते

कविताच कवी बनवते

1 min
106


मी कविता केली असे म्हणूनच

कवितेची किंमत कमी केली जाते

मात्र कविता करतांना कविताच

लिहिणाऱ्याला कवी बनवत असते


कविता करुन करुन कवीची खरी

वैचारीक प्रगल्भता वाढत असते

आणि तेव्हाच कवीची कविता

अधीकच समृद्ध झालेली दिसते 


जेव्हा कवीची ती कविता समृद्ध 

झालेली आम्हां दिसून येत असते

तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कवी अन्

कवीचे मनही समृद्ध झालेले असते


कवीमन हे जसे निरागस बालक

जन्माला आलेले वाढत असते

त्याप्रमाणे कवीमन नी कवीची

शैली देखील समृद्ध होतच जाते


कधी कधी कविता त्या स्पर्धेतील 

यशामुळे सर्वांची वाहवा मिळवते

त्याच वेळी याचे सारे श्रेय कवी 

मात्र आपल्या कडेच घेत असते


असे अनेक गुण कवीच्या मनाच्या

गाभाऱ्यातून पुढे सरकत असतात

परंतु मनाची कवाडे वेळीच बंद

न केल्याने ते सारेच निघून जातात


यामुळेच कवीच्या कवितेने जेव्हा

वरची पातळी कधी गाठलेली असते

तेव्हा मात्र कवीची कवितेच्या मानाने

वैचारीक पातळी न्यून्यतम् स्तरी राहते


Rate this content
Log in