Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Maharudra Popade

Others

3.5  

Maharudra Popade

Others

आई

आई

1 min
85


आई माझी छान                         

जसे गंगेचे स्नान !                  

संसारात असे नेहमी                     

सदा विरक्तीचे ध्यान !!                       


आई माझी छान।                        

घेई नसीचा स्वास                 

परमार्थच्या ध्यानी।                          

होई लिन सदा !!                 


भाळी कुंकुवाचा मळवट               

त्यावरी त्यागाची विभूती !                    

होता दर्शन तयेचे                     

प्रसन्न होई मन सदा !!                   


आई माझी प्रेरणा                     

तिची असे साधना !                   

नको होऊ कमजोर                    

बाळ माझा लई गुना !!                       


आई माझी छान                   

नेहमी ईश्वराचे ध्यान !!                   

मोह-आसक्ती सोडूनही                      

केला भवसागर पार !!


Rate this content
Log in