Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

vidhu Ambili

Children Stories


2  

vidhu Ambili

Children Stories


എന്റെ കുഞ്ഞു പട്ടിക്കുട്ടി

എന്റെ കുഞ്ഞു പട്ടിക്കുട്ടി

1 min 167 1 min 167

എന്റെ കുഞ്ഞു പട്ടിക്കുട്ടി

ബൗ ബൗ കുരയ്ക്കും പട്ടിക്കുട്ടി. 

മിടുമിടുക്കൻ പട്ടിക്കുട്ടി.

ചങ്ങാത്തം കൂടും പട്ടിക്കുട്ടി 

പന്തുകളിക്കും പട്ടിക്കുട്ടി

എൻ വീടിനു കാവൽ

എന്നുമെൻ ഓമന പട്ടിക്കുട്ടി.


Rate this content
Log in