Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shyla Shree C

Others


0  

Shyla Shree C

Others


ಪದಗಳ ಅಲಂಕಾರ

ಪದಗಳ ಅಲಂಕಾರ

1 min 22 1 min 22

ದುಂಬಿಗಳ ಓಂಕಾರ

ಸ್ವರಗಳ ಝೇಂಕಾರ

ಶ್ವೇತ ಮುತ್ತಿನಹಾರ

ಕಾವ್ಯದ ಮಂದಾರ

ಪ್ರೇಮದ ಗೋಪುರ

ಉಸಿರ ಹೂಂಕಾರ

ಒಲವ ಮಧುಹಾರ

ಅಂಧತ್ವದ ಸಂಹಾರ

ಕುಸಿದ ಅಹಂಕಾರ

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪಂಜರ

ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ


ಹೊನ್ನಿನ ಆಕಾರ 

ಮನದ ಸರ್ಕಾರ

ಜ್ಞಾನತೆಯ ಶಿಖರ

 ಪ್ರೀತಿ ಅಗೋಚರ 

ನೆನಪಿನ ಕಂದರ

ಮದುವೆ ಹಂದರ

ನುಡಿ ಸರೋವರ

ಮಿಂಚುಗಳ ಸರ

ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ

ಭಾರತದ ಭೂಶಿರ

ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಧಾರ

ಮರಗಳ ಕುಠಾರ

ನೃತ್ಯ ಮಯೂರ

ಹೇಳಲು ಸಾವಿರ


Rate this content
Log in