Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Aditya sharma S

Others


3  

Aditya sharma S

Others


ನೆನಪು

ನೆನಪು

1 min 2 1 min 2

ಮರಳಿ ಬಾರದೂ ಮತ್ತೆ ದೊರೆಯದೂ

ಕಳೆದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು, ಸಮಯ ಅನುಚಿತ...


ಹಲವು ರಗಳೆ ಬಹಳ ಸು-ಗಳೆ

ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ,

ನೆನಪುಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಅದ್ಭುತ...


ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳ

ಕಳೆದ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯದ,

ಜೋಳಿಗೆಯಲಿ ನೆನಪಿನ ಕೂಸುಗಳಿಗೆನ್ನ ಮತ...


ಪ್ರಾ(ಅ)ಧ್ಯಾಪಕರ ನೆನಪಲಿ

ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯಲಿ

ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತಿನ ನೆನಪಲಿ

ತರುವುದು ಕಿರು ನಗೆ ನಿಯತ...Rate this content
Log in