Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Gireesh pm Giree

Others


3  

Gireesh pm Giree

Others


ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು

ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು

1 min 53 1 min 53


ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರ

ಇರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ

 ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ 

ಇರು ನೀ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ


ನಗುವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಚಂದ

ನಗುವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದ

ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸ ಕದ್ದ ಕಂದ

ಎಲ್ಲರ ಕನಸ್ಸ ಗೆದ್ದ ಮುಕುಂದ


ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಚಂದಿರ ನಾಚಿದ

ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವ ತಲೆ ಬಾಗಿದ

ಮಾತಲ್ಲೇ ಮರುಳು ಮಾಡುವೆ

ಎಲ್ಲರ ನಗುವಿಗೆ ನಗುವಾಗುವೆ


Rate this content
Log in