Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Others

4.0  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Others

ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಿಡುಗಡೆ

1 min
11.6K


ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಈಗ 

ಕಾರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾನೀಗ. 

ವಯಸ್ಸಿಗ ಹದಿನೆಂಟು ನನಗೆ 

ತಡೆದು ಹೊಡೆಯುವವರು ಯಾರುಂಟು ನನಗೆ 

ನನ್ನದೇ ಆಟ, ನನ್ನದೇ ಓಟ. 

ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲಾ 

ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಟಾಟ, ಚೆಲ್ಲಾಟ.

ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಡೆ.


Rate this content
Log in