Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Jyothi Baliga

Others

4  

Jyothi Baliga

Others

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು

1 min
23.4Kಸುಳಿಸುಳಿದು ಕಾಡುತಿವೆ ಬಾಲ್ಯಾದಾಟದ ನೆನಪುಗಳು

ಹಸಿಹಸಿರಾಗಿವೆ ಕೈಜಾರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಗಳಿಗೆಗಳು

ಈಜು ತಿಳಿಯದೇ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳು

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳು

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ಕಾಗದದ ರಾಕೆಟುಗಳು 

ಓ ಬಾಲ್ಯವೇ ಮರಳಿ ಬರುವೆಯಾ 

ನೊಂದ ಮನಗಳಿಗೆ ತಂಪನ್ನಿಯುವೆಯಾ Rate this content
Log in