Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Shyam Kunvar Bharti

Others


3  

Shyam Kunvar Bharti

Others


भोजपुरी शिव भजन

भोजपुरी शिव भजन

2 mins 309 2 mins 309

दिल मे मिलन के प्यास जब जाग जाले

नदी पहाड़ फांद मिले प्रेमी भाग जाले।


राम रूप धर नारायण जब अयोध्या बसे

मिले खातिर भोला राम खूब अकुलाले।


रोका गौरा मगर राम दीवाने कहा माने

भेष मदारी बना संग हनुमान चले मतवाले।


शिव शंभू बिना निरखे राम चैन न आवे

हम दीवाने तेरे झलक दिखा जा रखवाले।


मुखड़ा धईके रूप मदारी हो भोला

चलले जहवा रहले हो रामा।


घूमी घूमी अयोध्या मे लेईके बनरवा

डम डम बजावे हो बजनवा।


केहु नचवाई हो हनुमनवा

सुनी के भोला के बोली।


कौशल्या देखे हो चलली

आवा आवा मदारी हो आवा।


हमरे हो भवनवा

हम नचवाइब हो हनुमनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा।


राजा दशरथ सँगवा हो लेईके।

कौशल्या चलली गोदी राम हो धईके।


सुना सुना जोगी हो बाबा

सुना मोर बचनवा।


देखिहे राम लक्ष्मण हो ललनवा

हम नचवाई हो हनुमनवा।


केहु नचवाई हो हनुमनवा

राम जब देखले भोला।


सुधि बूधी खोले हो भोला

झर झर बरसे हो नयनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा।


मन मुसकाई हो रामा

दिहले विसनु रूप दिखाई हो रामा 

भोला भईले हरसित हो मनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा।


Rate this content
Log in