Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Bhavna Bhatt

Others


2  

Bhavna Bhatt

Others


મીઠો ઝઘડો

મીઠો ઝઘડો

1 min 103 1 min 103

મેઘલ:- ઓ જંગલી, મમ્મી ને કહું,

જીનલ :- મગલી સીધી રે.

મેઘલ :- જંગલી અક્ષર જો તારાં,

જીનલ :- તું મારાં અક્ષર જોયાં કરતાં તારું ઈતિહાસમાં ધ્યાન રાખ.

મેઘલ :- મોટો સલાહકાર જા જા ... લે ડિંગો.. 

જીનલ :- સીધી રે નહીંતર ચેન કાઢીને ફટકારીશ..

મેઘલ :- જા જા જંગલી.. પપ્પા ને બૂમ પાડું છું..

જીનલ :- મગલી નાં કર શોર, મમ્મી સૂઈ ગઈ છે .. પપ્પાની ચમચી...

મેઘલ :- જાણે તું તું બહું શાણો..

તું મમ્મી નો ચમચો છે..

જીનલ :- સારું ચિબાવલી.. બંધ થા અને ભણવામાં ધ્યાન રાખ.

મેઘલ :- ભોગ લાગ્યા કે જંગલી ભાઈ મળ્યો.

જીનલ :- મગલી બોલ બોલ કરીને થાકતી નથી... ચૂપ રહેવાનું શું લઈશ...

મેઘલ :- એક પેસ્ટ્રી ખવડાવી દે..

જીનલ :- ઓહોહો તો બેન બા ને પેસ્ટ્રી ખાવી છે એમ...

મેઘલ :- હા ચલ ખવડાવ..

જીનલ :- સારું કાલે ખવડાવીશ...

લાગણીઓનો ભાઈ બહેનનો મીઠો ઝઘડો.


Rate this content
Log in