Sanket Vyas Sk

Others

5.0  

Sanket Vyas Sk

Others

માટીના કોડીયા

માટીના કોડીયા

1 min
622


સાંજે માટીના કોડીયામાં દિવા તૈયાર કરતો જીગર એની મમ્મીને પૂછવા માંડ્યો,

"મમ્મી લોકો હવે દિવાળીના ટાણે ઘી-તેલના દિવા કરવાને બદલે મીણબત્તી જ કેમ સળગાવા માંડ્યા છે ?


મમ્મીએ જવાબ આપતા કહ્યુ,

"બેટા એમને અંધારામાં જ દિવાળી કરવી ગમે છે એટલે ઘી-તેલના દિવા નથી કરતા, બેટા કોડીયા જલદી તૈયાર કર નહીં તો આ મીણબતી પણ બુઝાઈ જાશે.


Rate this content
Log in