Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

VIGNESH DESAI 'ANIVESH'

Others

5.0  

VIGNESH DESAI 'ANIVESH'

Others

વરસાદ

વરસાદ

1 min
460


ન વાદ હતો, ન કોઈ વિવાદ હતો,

તોય ન જાણે બંધ સંવાદ હતો,


વાદળોએ આવી તોડ્યા અબોલા,

કેવો સુંદર આભ-ધરાનો મિલાપ હતો,


ધરાનો નાથ જોઇ રાહ બેઠો હતો,

નહોતો આવતો એ વરસાદ હતો,


આવ્યો છે મેહુલા તો રોકાજે બાપલા,

વિનવી વધામણી તેની તાત કરતો હતો. 


Rate this content
Log in