Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rajesh Baraiya

Others


2  

Rajesh Baraiya

Others


વડલો

વડલો

1 min 178 1 min 178

ઘટાટોપ વડલાની છાંયામાં,

મુસાફર ઉનાળામાં,

હાશ કારો અનુભવ્યો,


એજ વડલા નીચે,

ચોમાસામાં ઘણા મુસાફર,

અહીં આશરો લેતા,


જતા જતા બોલતા વડલો 

ઘટાટોપ મજાનો છે.


Rate this content
Log in