Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Rajesh Baraiya

Others


2  

Rajesh Baraiya

Others


વડલો

વડલો

1 min 218 1 min 218

ઘટાટોપ વડલાની છાંયામાં,

મુસાફર ઉનાળામાં,

હાશ કારો અનુભવ્યો,


એજ વડલા નીચે,

ચોમાસામાં ઘણા મુસાફર,

અહીં આશરો લેતા,


જતા જતા બોલતા વડલો 

ઘટાટોપ મજાનો છે.


Rate this content
Log in