Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajesh Baraiya

Children Stories

5.0  

Rajesh Baraiya

Children Stories

મારો પતંગ

મારો પતંગ

1 min
364


મારો પતંગ રે મારો પતંગ,

વહાલો સૌને લાગે મારો પતંગ.


રાતો પીળો ધોળો ને કાળો,

આકાશે ઉડ ઉડ કરતો...

કથ્થાઇ કેસરિયો આસમાની, 

આંખોને ઈશારો દેતો....


ચાર ખૂણીયો વચ્ચે દોરી,

આભલે ઉંચે ચડતો....

આ બાજુથી પેલી બાજુ,

ઉડી ઉડી ને ગુલાટ મારતો..


નાના મોટા સૌને ગમતો,

આકાશમાં રંગો જમાવતો...

પતંગનો ઇતિહાસ છે લાંબો,

નવરંગો મારો પતંગ, પતંગ છે મારો. 


Rate this content
Log in