Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vaishali Mehta

Drama

4.4  

Vaishali Mehta

Drama

રંગ

રંગ

1 min
156


રંગ ગુલાબી પ્રીતનો 

સૌભાગ્યનો રંગ રાતો,


રંગ કડવો છે સત્યનો

જુઠ્ઠાણાનો રંગ ખચકાતો,


મરક-મરકતો રંગ હાસ્યનો

રંગ લાગણીનો ગદ્-ગદ્ થાતો,


રંગ મીઠો પ્રેમ ભરી યાદોનો

પણ વિરહનો ફિક્કો જણાતો,


રંગ અધીરો લાલચીનો

ખંત છે રંગ સફળતાનો,


સંસ્કાર છે રંગ સહનશીલતાનો

ભોંયતળિયે હો ભલે

રંગ આભે એ પ્રસરાતો!


Rate this content
Log in