Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

KANAKSINH THAKOR

Children Stories Tragedy


3  

KANAKSINH THAKOR

Children Stories Tragedy


પક્ષીઓ પૂછે આ કોરોના શું છે?

પક્ષીઓ પૂછે આ કોરોના શું છે?

1 min 252 1 min 252

ચકલી પૂછે કાબરને આ 

       કોરોના શું છે મારા ભાઈ?

આ માનવ જાત આજ 

     આટલી બધી કેમ ગભરાઈ?


કલકલિયો પૂછે તેતરને

      મોઢે બાંધ્યા છે કેમ રૂમાલ?

આ લોકોનાં ચહેરાનાં

    આજ કેમ થયા આવા હાલ?

પોપટ કહે મોરલાને

     મનુષ્યમાં ચિંતા કેમ ફેલાઈ?

આ માનવ જાત આજે

     આટલી બધી કેમ ગભરાઈ?


હોલો પૂછે દરજીડાને

      હાથ ધોવે છે કેમ વારંવાર?

કબૂતર કહે બૂલબૂલને

      ટેકનોલોજીની થઈ છે હાર

ચીબરી કહે ઘૂવડને

     શાળા,મૉલ કેમ બંધ કરાઈ?

આ માનવ જાત આજે 

     આટલી બધી કેમ ગભરાઈ?


સમડી પૂછે સુગરીને

       માનવ મરે છે કેમ ટપટપ?

કોયલ કહે ગીધરાજને 

     ખોટી મૂક કાચબાની લપલપ

ચતુર કાગડો ત્યાંતો બોલ્યો 

    જગમાં આની દવા ના શોધાઈ 

આ માનવ જાત આજે 

     આટલી બધી કેમ ગભરાઈ?


Rate this content
Log in