Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

દક્ષેશ ઇનામદાર

Others


3  

દક્ષેશ ઇનામદાર

Others


મન રહયું કોરું

મન રહયું કોરું

1 min 198 1 min 198

વરસાદ આવીને વરસ્યો,

છતાં મન રહયું હજી કોરું,

સંવેદનાઓ પરોવું શબ્દોમાં,

છતાં કહેવું રહયું અધૂરું.


કહેવાઈ છે કવિતામાં વાત ઘણી,

છતાં હજી બાકી,

કહેવું છે ઘણું હજી,

છતાં પ્રસ્તાવના રહી છે બાકી.


ખુશીઓથી છલોછલ હદય મારું,

છતાં વાત કોઈ બાકી,

કહેવાઈ જશે કે સમજાઈ જશે,

હદયને સમજવું બાકી.


કહેવાનું ના કદી કોઈ આયોજન,

પ્રયોજન હવે બાકી,

આ તો "દિલ"ની વાત,

"દિલ" સમજી જાય તો કાફી.


Rate this content
Log in