Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

BINAL PATEL

Others

3  

BINAL PATEL

Others

કૂતરું

કૂતરું

1 min
11.8K


પ્રેમ ક્યાં પૈસા કે પાવર જોવે?

 પોતીકા સાથે વધતો જાય,

 પારકાંની પછેડી છોડતો જાય,

 અનંત સુધીના એ પ્રેમને કોણ પાંખી જાય?


 મનુષ્ય અવતાર લઇ એ રમત રમી જાય,

 જાનવર આ ચારપગુ, અબોલ છતાં કહી જાય,

 રસ્તે રખડતું કૂતરું આમતેમ ફરી ચરી ખાય,

 માલિકનું એ ‘ડોગી’ પટ્ટા સંગ ફરી ખાય,


 પ્રેમથી એ જૂએ ચાર આંખલડી,

 જોનારની તો જાણે નજરો ઠરી જાય.


Rate this content
Log in