Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Jaya. jani. Talaja."jiya"

Others


3  

Jaya. jani. Talaja."jiya"

Others


કોરોના

કોરોના

1 min 283 1 min 283

બારી બહાર, - બહાર બહાર છે. 

બાકી બાળકો,બા, બૈરી ને, 

બેબાકળો આદમી ઘરમાં છે. 

બારી બહાર,-બહાર બહાર છે. 

છેે સૃષ્ટિમાં સન્નાટો પણ, 

પ્રકૃતિને તો,શાંતિ શાંતિ છે.

દેખાય છે,રુદ્ર રૂપ રોડ પર પણ, 

છે રાહત રબને,

માણસનાં અત્યાચારોની.

નથી આહટ,- છે રાહત,

નથી કતાર અખબારોની.

છેે કોણ કોરોના, ખબર નથી ? 

છતાંં એની ખબર ખબર છે.

શહેર -શહેર,ગામ - ગામ, 

એના નામની કબર કબર છે.

બહાર પોલીસ સ્વયંસેવક, 

જબર જબર છે.

ઘરમાં રહે એ જ, 

અમર - અમર છે.

બાહોશ નેતા અમારો, 

ગજબ -ગજબ છે.


Rate this content
Log in