Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.
Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.

Jaya dave

Others


2.6  

Jaya dave

Others


ખુશી

ખુશી

1 min 373 1 min 373

સુગંધ બની તારું આવવું,

આનંદ બની તારું પ્રસરી જાવું,


મારા ચહેરાનું ખીલી જાવું,

લાગે ખોવાયેલી ધડકનનું,

દિલનું મળી જાવું.


Rate this content
Log in