Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Anil Dave

Others

3  

Anil Dave

Others

જોઈએ છે

જોઈએ છે

1 min
460


આ સફરમાં એક સાથીનો સહારો જોઈએ છે,

આ નયનને એક નયનનો ઈશારો જોઈએ છે,


માનવો સાવ ભોળા માણસોને તો ધમકાવે છે,

યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી એમને તો ઈજારો જોઈએ છે,


ઈશ્કની જો વાત કરશો તો આ દુનિયા ગોળ ફરશે,

ને પ્રણયને મિલકતનો પણ નજારો જોઈએ છે,


માણસો તો વોટ્સઅપ વિના મરેલાં માંદલાં છે,

હાથ મોબાઈલ પકડવાનો પડારો જોઈએ છે,


આ બહારોથી સફરની રાહ ઓજલ થઈ જાય,

ફૂલની કોમળ કળીઓને નજારો જોઈએ છે.


Rate this content
Log in