FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rajeshri Patel

Others


4.3  

Rajeshri Patel

Others


ઈશારો

ઈશારો

1 min 11.8K 1 min 11.8K

ઈશારો કર્યો નજરથી મુજને તે,

ઢળ પડ્યા ત્યાં જ મુજ નયનો.


છોડ્યું તીર તે એવું કમાનથી,

નીકળી ગયું તીર દિલ આર - પાર.


તડપે છે તારા ઈશારે ઘાયલ દિલ મુજનું,

દેખાય તુંજ ઈશારો દિલના ધબકારે.


મુંજ ઘાયલ દિલ પર કર થોડો રહેમ,

ઝંખે છે હૈયું બસ હવે આવું તારે દ્રાર.


થઈશું આમ ઘાયલ તારા એક ઈશારે,

ન હતી ખબર કર રહેમ મુજ દિલ પર.


Rate this content
Log in