Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rupal (Roohanee) Bhatt

Tragedy

3  

Rupal (Roohanee) Bhatt

Tragedy

બિન વારસી

બિન વારસી

1 min
11.2K


એક બિનવારસી મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.

સાવ ચિંથરેહાલ,

અડધો કોહવાયેલો,

અડધો સડેલો,

ગંધાઈ ઉઠેલો,

એની ઓળખ કરવાની બાકી છે હજુ,


તપાસ ચાલે છે. 

જાંચ - પડતાલ ચાલુ છે.

હજુ કોઈ પગેરું મળ્યું નથી.


ખૂબ ઊંડી તપાસ અંતે જાણ થઈ કે આ મૃતદેહ તો માનવતાનો છે. 

મારી પરાવેલી માનવતાનો મૃતદેહ રઝળે છે હવે.


હજુ સુધી એનો કોઈ વારસ આવ્યો નથી.

માનવતાનો મૃતદેહ હજુ બિનવારસી જ પડ્યો છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Tragedy