Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Rupal (Roohanee) Bhatt

Others


3  

Rupal (Roohanee) Bhatt

Others


ખરતું પાન

ખરતું પાન

1 min 234 1 min 234

ઝાડ પરનું છેલ્લું પીળું પાંદડું લટકી રહ્યું છે,

વાર છે બસ એક હવાની લહેરખીની, 


ખરવાનું તો છે જ પણ તોય !?

ડાળી નિશ્ચિંત છે ને પાંદડાંનો ચહેરો ચિંતિત છે.


નીચે પડેલાં પીળા પાંદડા આ જોઈ હસે છે.


Rate this content
Log in